11 zásadních bodů pro zachování životní úrovně v ČR

Prezidentský program Jaroslava Bašty

1. Občané ČR na prvním místě

Na prvním místě mé činnosti vždy bude prosazování základních potřeb a zájmů naprosté většiny občanů České republiky. A to jak v domácí, tak i v zahraniční politice. Na pražském Hradě nepřipustím klientelismus.

2. Ústava a právní řád

Jako prezident budu striktně dodržovat Ústavu České republiky a zasazovat se o zjednodušení a zprůhlednění právního řádu České republiky pro občany naší země.

3. Dostupné ceny elektřiny a plynu

Při výběru a jmenování budoucích vlád, premiérů a ekonomických ministrů na nich budu přísně vyžadovat, aby zajistili pro občany a firmy České republiky dostupné ceny elektřiny a plynu. V urychlené výstavbě dalších bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany vidím základ budoucí energetické soběstačnosti a bezpečnosti naší země.

4. Naše voda patří nám

Životní prostředí, voda a ostatní přírodní zdroje jsou ve vlastnictví České republiky, tedy všech občanů naší země! Budu prosazovat, aby budoucí vlády převzaly distribuci pitné vody pod kontrolu státu všude tam, kde dojde k jejímu neopodstatněnému zdražování!

5. Kontrola nad surovinami

Strategické suroviny, jejich těžba a využití musí zůstat pod většinovou a efektivní kontrolou České republiky.

6. Podpora průmyslu a soběstačnosti

Podpora vyspělého českého průmyslu, zemědělství a soběstačnosti v potravinářství je jednou z hlavních priorit mé práce.

7. Bezplatná základní zdravotní péče

Všichni občané naší země na základě veřejného pojištění mají právo na zajištění rovnocenné, kvalitní a bezplatné základní zdravotní péče. Ve funkci prezidenta ČR budu toto právo striktně vyžadovat a prosazovat.

8. Kvalitní bezplatné vzdělávání

Budoucnost naší země vidím v kvalitním bezplatném vzdělávání mladých generací. Ve funkci prezidenta budu prosazovat směrování vzdělávacího a školského systému především na výchovu odborníků a profesí, které naše země potřebuje nejvíce.

9. Mír a obrana naší země

Jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky budu prosazovat především zajištění svrchovanosti a obrany naší země a zajištění všestranné bezpečnosti našich občanů. Budu prosazovat řešení mezinárodních sporů a konfliktů mezi zeměmi diplomatickými jednáními a nikoliv válkami!

10. Návrat ke zdravému způsobu života

Sport je už odmalička přirozenou součástí našeho života, zvláště velký význam má sport pro zdravý vývoj našich dětí a mládeže. Ve své práci proto budu podporovat i návrat celé naší společnosti ke zdravému způsobu života.

11. Silná česká koruna

Chci podporovat silnou českou korunu jako kotvu v divokém ekonomickém vývoji současné Evropy.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux