Vážení spoluobčané, přečtěte si...

Proč jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky?

1. Některé nabídky se neodmítají.

Každý slušný člověk, a tím spíše každý morální politik, chce maximálně pomoci své zemi a svým spoluobčanům. Post hlavy státu dává mnoho možností pro realizaci takových plánů.

2. Jednu kvalifikaci na prezidenta České republiky už mám.

Seděl jsem za politiku, což kromě Václava Klause a Miloše Zemana měli v životopisech (ve formě pobytu ve vězení nebo že byli odsouzeni) všichni předchozí prezidenti naší země, konče Václavem Havlem. Navíc se většinu svého dospělého života zabývám politikou. Na rozdíl od ostatních kandidátů mám zkušenosti nejen z práce ve státní správě jako náměstek ministra, ministr, velvyslanec, ale také z práce v Parlamentu ČR jako poslanec. Tím jsem dokonce potřetí.

3. V zahraniční politice, jedné z nejdůležitějších kompetencí prezidenta republiky, mne tedy nikdo nemusí zaučovat.

A podobně jsem podrobně obeznámen s problematikou zpravodajských služeb. Nepodvolil jsem se komunistickému režimu, naopak jsem byl disident a jako jeden z prvních podepsal Chartu 77. Tyto dva faktory pomohly tomu, že mne v roce 1991 Předsednictvo Federálního shromáždění ČSFR zvolilo za předsedu tzv. Lustrační komise. Tedy jsem obrazně seděl na druhé straně stolu než někteří současní kandidáti na prezidenta.

4. Jsem přesvědčen, že Česká republika musí hájit zájmy a práva svých občanů.

Za své poslání považuji prosazení obrany svobody a demokracie, sociální stability a bezpečnosti České republiky.

5. Nepovažuji mír za sprosté slovo.

V oblasti mezinárodních vztahů je mojí prioritou spolupráce se státy V4 a nejbližšími sousedy. Nesmíme dopustit rozšíření konfliktu na východě do celoevropské a světové války s katastrofálními následky nejen pro Českou republiku. Na rozdíl od politiků vládní koalice nepovažuji mír za sprosté slovo, ale naopak za cíl, ke kterému musíme směřovat.

6. Pamatuji si na období nedostatku a přídělové lístky.

Je nutné definovat a zajistit energetickou a potravinovou bezpečnost naší země.

7. Nezapomněl jsem, k čemu má sloužit armáda.

Česká armáda musí být znovu připravena k obraně naší vlasti a nepůsobit jen jako expediční sbor, který bojuje v zájmu kdo ví, koho.

8. Počítám s českou korunou i do budoucna.

Kategoricky odmítám euro pro Českou republiku, protože je to krachující měna.

9. Se zahraničním obchodem mám bohaté zkušenosti.

Znovu je nutné posílit ekonomickou diplomacii v zájmu českých firem, v tom mám více než desetileté zkušenosti.

10. Sociální stabilitu považuji za nutnost.

Základem sociální stability musí být boj s inflací, tedy zdražováním, a garance veřejného systému v oblasti zdravotní péče, vzdělání a důchodů.

Svoboda a demokracie jsou hodnoty, které pro mne osobně opravdu nejsou formální. Jako prezident bych se především zasazoval o zachování svobody slova a myšlení. Přesně v této oblasti dlouhodobě působím jako publicista a politik. Přečtěte si také můj prezidentský program.

Jaroslav Bašta
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux